PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevaktsentral

Vågsøy Frivilligsentral har i samarbeid med Vågsøy Røde Kors fått igang en barnevaktsentral. Dette betyr at barnefamilier i Vågsøy kan ta kontakt med oss for å få formidlet en liste over barnevakter som ønsker jobb.


Prisene avtales med hver enkel barnevakt i hvert enkelt tilfelle.


HVEM KAN VÆRE BARNEVAKT?
 • Du som er fylt 13 år
 • Du liker å være sammen med barn
 • Du er ærlig, pålitelig og har respekt for andres hjem
 • Du har gjennomgått et gratis kurs og blitt godkjent som barnevakt av oss
 • Du har levert politiattest og skrevet under på taushets- og samtykkeerklæring
 • Du har tillatelse fra dine foresatte dersom du er under 18 år

HVEM KAN FÅ BARNEVAKT?

 • Du har respekt of forståelse for ungdom
 • Du benytter barnevakten kun til tilsyn av barn
 • Du gjør en klar avtale med barnevakten om hva som skal gjøres(evt. legging/mating av barnet), hvor lenge arbeidet skal vare og betaling for dette
 • Du legger igjen et telefonnummer som barnevakten kan nå deg/dere på
 • Du sørger for trygg transport hjem hvis barnevakten benyttes på kveldstid eller avstanden er stor.

Barnevakten kan også brukes til små trilleturer el. l på dagtid.(helg- da de fleste er skoleungdommer)

SELVADMINISTRERENDE:

Barnevaktsentralen er selvadministrerende. De som trenger barnevakt, tar kontakt med oss og får tilsendt listen over barnevakter. Det tar selv deretter kontakt med en av barnevaktene.

Ansvaret for at det hele fungerer, ligger hos barnefamilien og den enkelte barnevakt. Derfor der det viktig at du som forelder tenker gjennom hvem som kan være barnevakt for ditt barn, og hvor gammel vedkommende bør være. Frivilligsentralen sørger for kursing og informasjon- og er KUN en formidler av tjenesten!

Du som barnevakt må og være selektiv når det gjelder hvem du tar oppdrag hos og hva du synes er ok å gjøre.
Ikke ta på deg oppgaver som du føler du ikke behersker.