Lørdag 13 Juli
kl. 23:00 - 03:00 Natteravning Måløy
Natteravnene er helt alminnelige voksne som er synlige i gatebildet der hvor det er behov for det. Når og hvor ofte natteravnene er ute og vandrer varierer fra gruppe til gruppe etter lokale behov. Ta kontakt med Frivilligsentralen om du ønsker å være med å gå natteravn

 

Natteravnenes 10 bud

 


10 viktige regler for alle natteravner


1.      Vær fordomsfri

 

2.      Vær åpen

 

3.      Behandle alle likt

 

4.      Vær blid og vennlig

 

5.      Vær hjertelig

 

6.      Gi mye ros

 

7.      Vis interesse

 

8.      Vær forsiktig

 

9.      Lytt

 

10.    Hjelp

 

Følger du disse 10 budene, kan vi love deg positive opplevelser ute på dine vandringer.

 

INFORMASJON OM NATTERAVNPROSJEKT:

Natteravnene er helt alminnelige voksne som er synlige i gatebildet der hvor det er behov for det. Når og hvor ofte natteravnene er ute og vandrer  varierer fra gruppe til gruppe etter lokale behov. I Vågsøy kommune vil behovet være natt til 1. Mai, 16. Mai, Måløydagene, etc… Det er også stort behov for natteravning på kvelder hvor det skjer andre arrangement for ungdommen, f. eks. ungdomsklubb på fredagene.

 

Voksne mennesker som har tid til å lytte har blitt en mangelvare i samfunnet.

Vi har fått henvendelser fra ungdommen selv på at de savner voksenkontakt i gatebildet, og vi mener det er viktig å fange opp disse signalene.

Ungdommen skal kunne føle seg trygge, og vite at vi er her for dem også i denne fasen av oppveksten.

 

Ved å være aktive voksne får vi også et bedre innblikk i hva ungdommene våre står ovenfor, og kan enklere fange opp faresignal på et tidlig tidspunkt.

Når man går så langt ned som til 5. Klasse på barneskolen vil det nok være en del foreldre som tenker at dette ikke gjelder dem siden deres barn ikke er på byn enda.

Det er sikkert riktig, men om et år eller to så er de der. Da er det nyttig at foreldrene vet hva deres unge går til og at det er andre foreldre som da er ute.

 

I den pedagogiske verden er alle enige om at barn/ ungdom hvor foreldrene er engasjerte både i skole og fritid, har bedre utgangspunkt for å lykkes.

Vågsøy Frivilligsentral ønsker å få et samarbeid med skolene, FAU, politi, ungdomsklubben, lokale politikere, SLT, idrettsklubber og andre organisasjoner med barn og unge som målgruppe, handelsforreningen etc… etc…

 

Hovedsamarbeidspartner til Natteravnene er TrygVesta. De stiller med alt utstyr vi trenger for å få i gang prosjektet.

 

Etiske retningslinjer

Alle natteravngruppene arbeider mot felles mål og etter felles retningslinjer. På natteravnenes landskonferanse i 2001 ble det enstemmig vedtatt retningslinjer som gjelder for alle gruppenes aktiviteter:

1. Å være synlig til stede i lokalsamfunnet som edru voksne, på ungdommens premisser der hvor de ferdes.

2. Å skape naturlige samtalesituasjoner og via dette overføre verdier, holdninger og kontakt mellom generasjonene.

3. Gi nødvendig hjelp til de som trenger dette og/eller ber om det. Videreformidle kontakt til hjelpeapparatet i de tilfeller det er behov for dette. Det skal utvises skjønn, medmenneskelig ansvar og omsorg i slike situasjoner, også i forhold til taushetsplikt ved formidling av opplysninger til tredje part.

4. Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med det offentlige forebyggende hjelpeapparatet, slik som politiets forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skolen og eventuelle andre instanser.

5. Natteravnene bør søke samarbeid med frivillige organisasjoner, foreldregrupper, FAU, næringsorganisasjoner og ellers andre man finner det naturlig å samarbeide med.

6. Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men et frivillig tiltak drevet av forskjellige organisasjoner og enkeltindivider med det felles mål å skape tryggere oppvekstvilkår for barn og unge på tvers av alder, livssyn og yrke.

7. Natteravnene finansieres ved gaver og sponsorstøtte. De enkelte natteravngrupper kan ikke sette i gang pengeinnbringende aktiviteter som konkurrerer eller på noen måte går ut over andre natteravngruppers virke. Pengeinnbringende aktiviteter skal, hvis disse gjennomføres, ha en høy etisk standard som er i samsvar med den frivillige innsats vi står for.

8. Natteravnene har et rådgivende organ, Rådet for natteravnene, som velges ved den årlige natteravnkonferansen. Det utarbeides egne retningslinjer for Rådet.

En bevisst rolleforståelse

I tillegg til de etiske retningslinjene dukker det stadig opp situasjoner som gjør at natteravnene må ta stilling til spørsmål og valg som punktene over ikke gir noe svar på. Det er derfor viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god dømmekraft.

Da vi som natteravner ikke innehar noen særskilte fullmakter, er det viktig å presisere at natteravner aldri skal tilby transport for barn og unge. Dette baserer seg på at vi som privatpersoner, i motsetning til politi- og redningsvesen, ikke har lov til å ta med oss mindreårige uten samtykke fra foreldrene.

Av samme årsak skal natteravnene aldri gripe inn i hendelser av kriminell karakter, men melde dette til det lokale politiet. Natteravnene skal ikke opptre som ”reservepoliti”.

Natteravnene ravner alltid ute i gatene, aldri inne.

Natteravnene skal aldri låne bort penger til ungdommene, men kontakte venner og familie som kan hjelpe.

En natteravn vandrer aldri alene, men i grupper på tre eller flere, og vi anbefaler at det er både kvinner og menn i gruppen.

Et spørsmål om tillit

Natteravnbevegelsen er avhengig av de unges tillit, og det er derfor svært viktig at ungdommenes interesser ivaretas i vurderingen av hvilke opplysninger natteravnene skal gi videre og loggføre. Natteravnvirksomheten er ikke underlagt loven om taushetsplikt som beskrevet i lovverket, men det er naturlig at hver enkelt natteravn har en ”moralsk taushetsplikt” om det de ser og hører på vandringene.

 

SAMARBEID OM Å SKAPE TRYGGHET I MÅLØY:Fra Fjordenes Tidende 07 mai 2012: 

SJÅ DISSE FLOTTE NATTERAVNANE FRA BRYGGJA PENSJONISTLAG!!!
Ute å går fredag 7 november 2014, med godt humør og sterk vilje til
å bidra i samfunnet. Flotte seniorer!! :-)

FLOTTE FOLK!!!


 

MARKERING AV NATTERAVNSDAGEN
12 SEPTEMBER 2015
Flotte natteravner var på stand ved Vinmonopolet i Måløy

20150912_114123

2020 © Vågsøy frivilligsentral